top of page

Jak na předsevzetí

Aktualizováno: 7. 10. 2020

Opět se blíží čas, kdy si budeme klást řadu nových cílů, protože máme pocit, že s novým rokem můžeme začít s čistým štítem, nebo být dokonce ještě lepší.

Ale ruku na srdce, většina našich předsevzetí nevydrží ani do února. Proč tomu tak je? A jak to zařídit, abychom svého cíle opravdu dosáhli? Inspirujte se několika ověřenými tipy z „novoroční“ praxe…


Zvyk dávat si na počátku nového roku předsevzetí se zřejmě traduje už od dob Římské říše. Tehdy se pojil s uctíváním boha dvou tváří Januse: 1. ledna totiž nejvyšší představitelé Říma obnovovali své předsevzetí zůstat loajální vůči republice a přísahali věrnost císaři. Nový rok byl pro Římany zároveň příležitostí uzavřít uplynulý rok a vykročit do toho nadcházejícího. Lidé si vzájemně žehnali a obdarovávali se ovocem i medem.

Novoroční oslavy se spojovaly především s uctíváním Januse – římského boha dvou tváří, z nichž jedna hledí do minulosti a druhá do budoucnosti. Janus byl bohem dveří, prahů, začátků a konců i přechodu z jednoho stavu do druhého, například z dětství do dospělosti. Zároveň však symbolizoval hodnoty domova, rodiny, přátelství a civilizace. Nejznámější pozůstatek jeho kultu představuje pojmenování měsíce ledna, kterému Římané na jeho počest říkali Januarius. Od něj se pak odvozuje podobný výraz v řadě jazyků.


Dnešní podoba předsevzetí se poněkud změnila. V 21. století se lidé zaměřují především na sebe a nejčastěji si přejí změnit životní styl. Chtějí zlepšit stravování, více a pravidelněji cvičit a konečně přestat kouřit. Úspěšnost však bývá mizivá: Statistiky ukazují, že nějaké novoroční předsevzetí si dává až polovina lidí –

a celých 88 % z nich ho nedodrží.


Naše pevná vůle není nevyčerpatelný zdroj a všichni jí máme na každý den jen omezenou zásobu. V praxi to znamená, že se člověk nemůže při své změně spoléhat jen na vůli. Tou největší brzdou však bývá nedostatečná vnitřní motivace – protože pokud bychom opravdu chtěli něco změnit nebo s něčím začít, udělali bychom to hned a nečekali na 1. ledna.


Jak přistupovat ke stanovování předsevzetí?


Pokud chcete něco změnit, usilujte především o změnu dlouhodobých návyků. Stejně jako si každý večer čistíte zuby, můžete podobně automaticky dělat i další prospěšné činnosti. Je známo, že když si chceme na něco vytvořit návyk, je potřeba tuto činnost vykonávat 21 dní v kuse za sebou. Taková pomůcka samozřejmě není vhodná na každé naše předsevzetí, ale v některých případech může být uži-tečná.


Pravděpodobnost úspěchu podpoříte i tím, budete-li realisté a ze svých očekávání uberete. Zvolte si raději jeden cíl, který je pro vás nejdůležitější. Snáz ho dosáhnete a nebudete se zbytečně frustrovat tím, že jste opět selhali.

Pokud přece jen chcete změnit či posunout více věcí ve svém životě, udělejte si seznam podle priorit. A teprve pokud splníte první a nejdůležitější cíl, přistupte k dalšímu. Nemusíte se vším začít hned v lednu.


Nezapomeňte také sdílet svůj záměr s okolím. Řekněte přátelům a rodině, čeho chcete dosáhnout. Půjde pak pro vás o ještě větší závazek a nebudete chtít okolí zklamat. Navíc, jak už víte, pevná vůle vás bude čas od času zrazovat. A právě vaši nejbližší by vám mohli připomenout, proč jste se rozhodli touto cestou vydat, a podpořit vás.


Pro nová předsevzetí je bezesporu skvělým pomocníkem i koučink. Pokud totiž v životě něco chcete změnit nebo vylepšit, koučink představuje ideální metodu, jak toho dosáhnout.

A pokud nemůžete využít služby profesionálního kouče, zkuste sebekoučink.Jak sebekoučink vypadá?


Především je potřeba si vyhradit dostatek času a klid k zamyšlení. Klidně si dejte do kalendáře schůzku sami se sebou. Doporučuji si veškeré otázky předem připravit a zapisovat i všechny odpovědi a nápady. Získáte tak lepší přehled a s odstupem času můžete posoudit, kam jste se posunuli a jak se vaše předsevzetí vyvíjí.


Jako první je třeba důkladně propátrat svůj záměr. Stanovení cíle věnujte nejvíce pozornosti a ptejte se sami sebe pomocí koučovacích otázek. Například: Co konkrétně daný cíl pro mě znamená? Jde o dotaz na hodnotu, která je ke správné motivaci klíčová. Správně stanovený cíl by měl mít i termín, dokdy ho chcete splnit. A zkuste rovněž propátrat, jak moc o jeho dosažení opravdu stojíte. Ověříte si tím, nakolik vám daný cíl dává smysl, a nebudete plýtvat energií nadarmo.


Pokud budete znát konkrétní podobu cíle, můžete přistoupit k dalšímu kroku, který se vztahuje k realitě – tedy ke zjištění, jak to nyní vypadá vzhledem k tomu, co chcete. Ptejte se třeba: Co už jsem pro dosažení cíle udělal? Jaké účinky to mělo? Kdo nebo co situaci

ovlivňuje? Kde vidím překážky? Čím více dotazů na probádání stávajícího stavu, tím lépe. Odkryjete případné nástrahy a zhodnotíte, kde se nacházíte.


Máte-li odpovědi i na tyto otázky, můžete přistoupit k tomu, jaké možnosti byste mohli k dosažení kýženého výsledku využít. Ptejte se: Co ještě můžu pro dosažení cíle udělat? Jaké jsou výhody a nevýhody těchto kroků? Nebo se zamyslete, co byste dělali, kdyby neexistovalo žádné „ale“. Může to odbourat řadu vašich strachů a odkrýt nová řešení.

Danými otázkami postupně prozkoumáte veškeré kroky, které vás mohou k cíli bezpečně dostat.


Poslední a velmi důležitý krok představuje konkrétní plán. V tomto bodě buďte důslední a reální. Sepište si, co přesně k dosažení svého cíle na základě dosavadních poznatků uděláte.

Jděte bod po bodu a ke každému vždy zapište i termín, kdy jej zrealizujete. Pokud na nich neplánujete začít hned, zamyslete se, co budete dělat do té doby. Je dobré si uvědomit veškeré překážky na cestě a připravit se na ně.


Nakonec doporučuji si odpovědět, jak moc se na cestu těšíte – například na škále od jedné do desíti, kdy deset je nejvíce. Pokud jste došli k číslu menšímu než osm, zřejmě vaše motivace není dost velká a tím je ohroženo i splnění vašich předsevzetí. V takovém případě se ptejte, co by vám pomohlo, abyste se těšili víc.


Znovu si své poznámky od začátku pročtěte a zamyslete se, co jste si při tom všem uvědomili. Možná zjistíte, že zdolání vašeho předsevzetí nebude zdaleka tak těžké, jak jste si mysleli. Nebo najdete úplně nová řešení. Stejně tak můžete dojít k závěru, že se ani tak nejedná o vaše přání, jako spíš o přání vašeho okolí a pro vás není důležité.


Ať už si letos budete chtít dávat vy nebo vaše společnost jakékoliv předsevzetí, zkuste se zamyslet, zda není samoúčelné. Opravdu chcete něco měnit a vidíte v tom smysl? Pro-

tože už tak na sebe a své okolí klademe velmi vysoké nároky. Zkusme si připomenout původ novoročních předsevzetí z dob Římské říše. Třeba by úplně stačilo uzavřít starý rok a do nového si popřát jen to nejlepší.


Tipy, jak dodržet předsevzetí:

» Méně je více. Dáte-li si jen jedno předsevzetí,

máte větší šanci jej dodržet.

» Nečekejte až na Nový rok, začněte se změnou hned.

» Velké úkoly si rozložte na menší, velmi specifické podúkoly.

» Svěřte se s cíli rodině a přátelům, získejte jejich podporu.

» Zaznamenávejte si úspěchy i neúspěchy, snažte se vytvořit návyk.

» Odměňujte se i za dílčí úspěchy.

» Očekávejte chyby a selhání, nenechte se jimi odradit.

» Cílem není dokonalost, ale zlepšení.


 

Článek publikovaný v časopise Statutární zástupce firmy 12/2019

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page